BMW DÍLY BRNO

 

 

 

          CENY PRÁCE:

1 hodina práce   ......................... 400Kč

1 hodina práce  vlastní materiál   600Kč

jednorázová diagnostika ............ 500Kč

1 hodina diagnostické práce ...... 500Kč

výměna oleja  ........................... 350Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.